Ôsma medzinárodná konferencia GGN sa bude konať v Adamello Brenta UNESCO Global Geopark v Madonna di Campiglio, Taliansko

Posledná aktualizácia: 27. februára 2018
Pravidelná výročná konferencia UNESCO siete globálnych geoparkov sa tento rok bude konať od 8. do 14. septembra 2018 na území talianskeho geoparku Adamello Brenta UNESCO Global Geopark v Madonna di Campiglio, v Taliansku. Hlavnou témou konferencie je: "Geoparky a trvaloudržateľný rozvoj". Bližšie informácie o tom ako sa na konferenciu prihlásiť, ako aj o podrobnom programe konferecnie je možné získať na oficiálnych stránkach podujatia: <odkaz>