Siedma medzinárodná konferencia GGN sa bude konať v English Riviera UNESCO Global Geopark v Torquay, Veľká Británia

Posledná aktualizácia: 2. februára 2016
Pravidelná výročná konferencia UNESCO siete globálnych geoparkov sa tento rok bude konať od 27. do 30. septembra 2016 na území britského geoparku English Riviera UNESCO Global Geopark v Torquay, vo Veľkej Británii. Hlavnou témou konferencie je: "zdravie a blaho prostredníctvom aktívneho zapojenia sa". Bližšie informácie o tom ako sa na konferenciu prihlásiť, ako aj o podrobnom programe konferecnie je možné získať na oficiálnych stránkach podujatia: <odkaz>

_