Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku 2017

Počas 30. a 31. mája 2017 bolo zrealizované pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl súťažno-vzdelávacie podujatie „Objavuj Novohrad-Nógrád geopark“, na ktorom sa aktívne podieľala aj Slovenská agentúra životného prostredia.

Prvý deň sa podujatie konalo v Mestskom parku vo Fiľakove, kde mladší žiaci (13 trojčlenných družstiev) poznávali lokality geoparku a zmerali si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom súťažných úloh na piatich stanovištiach. Zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia preverovali zaujímavým spôsobom zmysly žiakov na troch z nich, zameraných na hmat, čuch a zrak. Pomocou hmatu mali správne určiť prírodniny (napr. plody šípky, kôru stromu, prázdne ulity slimákov, ...) nachádzajúce sa v zostrojenej pomôcke (vrecúškach), pomocou čuchu zistiť, čo bolo v tzv. čuchových pohároch (napr. levanduľa, mäta, ihličie, ...), pomocou zraku  nájsť a pomenovať druhy živočíchov nachádzajúcich sa v skrývačke, obrázku (napr. slimák záhradný, kobylka zelená, myšiak hôrny, ...) a to všetko v určenom časovom intervale.

Druhý deň sa podujatie konalo v obci Hajnáčka kde si v rovnakých súťažných úlohách, ale s kratším časovým intervalom a rozšírených o určovanie druhov hornín a minerálov zmerali sily starší žiaci (11 trojčlenných družstiev), kde bližšie spoznali aj Hajnáčsky hradný vrch a jeho okolie. V rámci obidvoch podujatí, si žiaci okrem súťažných úloh mohli vypočuť zaujímavé rozprávanie geológa o geologických hodnotách geoparku, prezrieť 3D model funkčného vulkánu, či krátky film o vzniku a vývoji Štiavnického stratovulkánu.

Po absolvovaní súťažných úloh, prišlo samozrejme k ich vyhodnoteniu a následnému odmeneniu najlepších troch družstiev, tak žiakov I. ako aj II. stupňa základných škôl.

Fotogaléria