Domáca a zahraničná spolupráca

Posledná aktualizácia: 06. februára 2017

Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi sa orientuje na vzájomné konzultácie a výmenu skúseností, organizovanie spoločných podujatí, prípravu a realizáciu spoločných projektov a na účasť, vystúpenia a prezentáciu Koncepcie geoparkov SR na podujatiach organizovaných týmito partnermi.